Pojištění storna

ubytování Orlická přehrada

Pojištění zrušení cesty - samostatné pojištění stornopoplatků

Pojištění storna (zrušení cesty) oceníte,když budete nuceni náhle zrušit letenku,ubytování nebo zájezd.

Na co se pojištění vztahuje:

„„ vážné akutní onemocnění či úraz

„„ zdravotní komplikace v důsledku těhotenství vyžadující hospitalizaci

„„ rozsáhlé poškození Vašeho bydliště

„„ nezaviněná ztráta zaměstnání

„„ rozvodové řízení započaté po uzavření pojištění cesty

„„ opravná zkouška, jejíž termín koliduje s cestou

„„ jiné závažné důvody (dle pojistných podmínek)

Jaké jsou výhody:

„„ spravedlivý procentuální výpočet pojistného z cenyzájezdu, letenky či samostatné cestovní služby

„„ platí i pro cesty v rámci České republiky

Pojištění storna (zrušení cesty) oceníte,když budete nuceni náhle zrušit letenku,ubytování nebo zájezd.

Co je dobré vědět?

„„ maximální cena služeb, které pojistíme, je 300 000 Kč na pojistnou smlouvu, resp. rodinu nebo spolucestující

„„ možnost sjednat až do 3 pracovních dnů po uhrazení první cestovní služby (u cesty „last minute“ v den úhrady služeb)

„„ spoluúčast 20 %, v případě hospitalizace 10 %

„„ minimální pojistné 200 Kč

Cena pojištění (pojistné)

4 % z celkové ceny cestovních služeb (zájezdu nebo letenky, ubytování, jízdenky, pronajatého vozu apod.)